aktualizováno: 13.01.2019 13:37:41 

SLOVENSKÁ  KATOLÍCKA  FARNOSŤ  MNÍCHOV

AKTUÁLNY PROGRAM - BUDÚCE PODUJATIA

 
 
v nedeľu 13.1.2019 o 10:30    Sviatok Krstu Krista Pána  - slovenská sv. omša pre rodiny s deťmi s katechézou na fare (SKM) v Mníchove.
Po sv. omši bude nasledovať spoločný obed a rodinné stretnutie.
    o 17:00   Slovenská sv. omša v kostole sv. Jána Nepomuckého (Asamkirche) Sendlinger Straße 32 
v Mníchove. 
Pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme sv. ruženec.
Možnosť pristúpiť ku sv. spovedi.
 
v pondelok 14.1.2019 o 20:00   MODLITBOVÉ STRETNUTIE  na fare (SKM).
Modlitba posvätného ruženca, zamyslenie nad sv. písmom.
Každý je vítaný.
 
vo štvrtok 17.1.2019 o 10:00   Stretnutie Modlitby matiek za deti s katechézou - 1. skupina - na fare (SKM).
    o 19:30   Duchovné stretnutie mužov - na fare (SKM)
 
v piatok 18.1.2019 o 17:30   Stretnutie Modlitby matiek za deti s katechézou - 2. skupina - na fare (SKM).
 
v sobotu 19.1.2019 o 16:00   Slovenská sv. omša v kostole Pia X. v Regensburgu.                                                            (Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Prüfeninger Str. 86)
 
v nedeľu 20.1.2019 o 9:45   Slovenská sv. omša v kostole sv. Štefana v Mníchove
    o 17:00   Slovenská sv. omša v pútnickom kostole Mariahilf - Mariahilfberg 3, v Passau                  (Pred sv. omšou je možné sa vyspovedať a po sv. omši nasleduje stretnutie vo farskom dome.)
 
v pondelok 21.1.2019 o 20:00   MODLITBOVÉ STRETNUTIE  na fare (SKM).
Modlitba posvätného ruženca, zamyslenie nad sv. písmom.
Každý je vítaný.
 
 
 
TOPlist