aktualizováno: 12.03.2018 23:12:15 

SLOVENSKÁ  KATOLÍCKA  FARNOSŤ  MNÍCHOV

AKTUÁLNY PROGRAM - BUDÚCE PODUJATIA

v utorok 6.3.2018 o 18:30   Nacvičuje Krajanský spevokol  na fare (SKM). 
Všetkých členov žiadame o účasť a včasný príchod. 
 
vo štvrtok 8.3.2018 o 10:00   Stretnutie Modlitby matiek za deti s katechézou - 1. skupina - na fare (SKM).
    o 20:00   Duchovné stretnutie mužov - na fare (SKM)
 
v piatok 9.3.2018 o 17:00   Stretnutie Modlitby matiek za deti s katechézou - 2. skupina - na fare (SKM).
    o 18:30   Krížová cesta  na fare (SKM).
 
v nedeľu 11.3.2018 o 10:30   4. pôstna nedeľa - Slovenská sv. omša pre rodiny s deťmi s katechézou na fare (SKM) 
v Mníchove.
Po sv. omši bude nasledovať spoločný obed a rodinné stretnutie.
    o 17:00   Slovenská sv. omša v kostole sv. Jána Nepomuckého (Asamkirche) Sendlinger Straße 32 
v Mníchove. 
Pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme sv. ruženec.
Možnosť pristúpiť ku sv. spovedi.
 
v pondelok 12.3.2018 o 20:00   MODLITBOVÉ STRETNUTIE  na fare (SKM).
Modlitba posvätného ruženca, zamyslenie nad sv. písmom.
Každý je vítaný.
 
v utorok 13.3.2018 o 18:30   Nacvičuje Krajanský spevokol  na fare (SKM). 
Všetkých členov žiadame o účasť a včasný príchod. 
 
vo štvrtok 15.3.2018 o 10:00   Stretnutie Modlitby matiek za deti s katechézou - 1. skupina - na fare (SKM).
    o 20:00   Duchovné stretnutie mužov - na fare (SKM)
 
v piatok 16.3.2018 o 17:00   Stretnutie Modlitby matiek za deti s katechézou - 2. skupina - na fare (SKM).
    o 18:30   Krížová cesta  na fare (SKM).
 
v sobotu 17.3.2018 o 16:00   Slovenská sv. omša v kostole Pia X. v Regensburgu.                                                            ( Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Prüfeninger Straße 86 )
 
v nedeľu 18.3.2018 o 9:45   5. pôstna nedeľa - Slovenská sv. omša  v kostole sv. Štefana v Mníchove
    o 17:00   Slovenská sv. omša v pútnickom kostole Mariahilf - Mariahilfberg 3, v Passau                  (Pred sv. omšou je možné sa vyspovedať a po sv. omši nasleduje stretnutie vo farskom dome.)
 
v pondelok 19.3.2018       Slávnosť sv. Jozefa - ženícha Panny Márie 
    o 20:00   MODLITBOVÉ STRETNUTIE  na fare (SKM).
Modlitba posvätného ruženca, zamyslenie nad sv. písmom.
Každý je vítaný.
           
           
           
Pozor zmena zimného času na letný !!!( pre viac info klikni sem )

 v nedeľu 25.03.2018 o 2:00 hod. ráno sa posúvajú hodiny o 1 hodinu dopredu (čiže na 3:00 hod.) !!!
           
           
           
v sobotu 7.4.2018 o 11:00   7. pobožnosť - Deviatnik fatimských sobôt - v kostole sv. Štefana v Mníchove
pri príležitosti 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime, spojená s poklonou
pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, modlitbou posvätného ruženca a zasvätením rodín Panne Márii.
         
 
 

 

 
TOPlist