aktualizováno: 14.12.2018 21:30:52 

SLOVENSKÁ  KATOLÍCKA  FARNOSŤ  MNÍCHOV

PRÍPRAVA A VYSLUHOVANIE SVIATOSTÍ

 

Príprava NA PRIJATIE sviatostÍ

prostredníctvom Slovenskej katolíckej misie v Mníchove

SVIATOSŤ KRSTU NOVORODENCOV   sa vysluhuje v 1. a 3. nedeľu v mesiaci   (po rannej sv. omši o 9.45 hod.)  v kostole sv. Štefana.  Predchádza mu primeraná katechéza rodičov.

 
Príprava dospelých
na krst  trvá približne rok 
NA SVIATOSŤ  POKÁNIA,  PRVÉ SV. PRIJÍMANIE,  SVIATOSŤ BIRMOVANIA   trvá približne pol roka 
NA manželstvO   začína 3 mesiace pred termínom sobáša
 
   
Prosíme všetkých, ktorí sa chcú pripraviť na prijatie niektorej z týchto sviatostí, aby sa vo vlastnom záujme obrátili na nás včas !!!  Prípravné katechézy dospelých prebiehajú formou individuálnych rozhovorov so Seelsorgehelferin sr. Sáviou CJ,  v čase podľa dohody, minimálne 1-x do týždňa v priestoroch misie. Príprava na manželstvo a krst detí, ako aj vysluhovanie sviatostí - po dohode s p. farárom R. Maslákom.
TOPlist