DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 22.01.2021 22:08:18 

SLOVENSKÁ  KATOLÍCKA  FARNOSŤ  MNÍCHOV

ČINNOSŤ farnosti / pre DETI / Slovenčina

Okrem  čisto  pastoračnej  služby (sväté omše, príprava  na  prijatie sviatostí, vysluhovanie sviatostí...) SKM  vyvíja  aj  činnosť  duchovno-kultúrnu, spoločenskú, vzdelávaciu, záujmovú... Viac o aktivitách mladých nájdete na:  www.mladez.de

 STÁLE  AKTIVITY
v priebehu týždňa

PONDELOK     20.00      MODLITBOVÉ STRETNUTIE  (pri modlitbe posvätného ruženca zamyslenie nad sv. písmom)                                                                                                                                                    

UTOROK         19.45       NÁCVIK SPEVOKOLU  (miešaný zbor, sakrálna hudba - viac v ODKAZOCH)
                                         Počas mesiacov júl a august sa nácviky nekonajú.

PIATOK           17.00       STRETNUTIE DETÍ   (pre deti vo veku 2-6 rokov, viď misia DEŤOM )
                                         V súčasnosti sa nekonajú, z dôvodu vyučovania slovenčiny.   
             
    
                  17.00       VYUČOVANIE SLOVENSKÉHO JAZYKA  (bližšie info na www.slovencinamun.caesar.sk)

                        20.00       STRETNUTIE MLÁDEŽE   (druhý piatok v mesiaci stretnutie študentov)

 

SOBOTA                           ĽUDOVÉ DIELNE PRE DETI  - sporadicky (bližšie info na www.slovencinamun.caesar.sk)

               

                    19.30     DUCHOVNÉ STRETNUTIE  koná sa nepravidelne inf. 0176 68092158
                              (na aktuálne duchovné témy, v réžii animátorov z radov mladých)


           
 

 MIMORIADNE PODUJATIA
v chronologickom poradí

 

 

 

Pár momentiek z Detského karnevalu 2020

 

 

Sv. Mikuláš príde pozdraviť deti v nedeľu 1.12. po sv. omši o 9.45 hodine do kostola sv. Štefana. 
Prosíme nahlásiť účasť, aj počet detí do 20.11. na fare.
Deti si môžu pripraviť pre sv.Mikuláša básničky, pesničky...

Kardinal Marx feiert „Gottesdienst der Nationen“

Gläubige verschiedener Muttersprachen beten gemeinsam
im Münchner Liebfrauendom

Gemeinsam mit Priestern verschiedener Muttersprachen feiert Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, am Sonntag, 22. September, um 17.30 Uhr im Münchner Liebfrauendom den traditionellen „Gottesdienst der Nationen“.

Die Messe findet anlässlich der Interkulturellen Woche statt und steht wie diese heuer unter dem Motto „Zusammen leben, zusammen wachsen“.

Es nehmen auch viele Gläubige aus den muttersprachigen Gemeinden des Erzbistums teil, die Gottesdienste, Seelsorge und Gemeindeaktivitäten in 20 Sprachen von Kroatisch und Polnisch über Italienisch und Französisch bis zu Arabisch und Vietnamesisch anbieten.

Der Pfarrchor der ukrainischen griechisch-katholischen Pfarrei
in München gestaltet die Messe musikalisch. Lesungen und Fürbitten werden in verschiedenen Sprachen vorgetragen.
 

Gottesdienst der Nationen 2019

 48. národná púť Slovákov do Ellwangenu k úcte sv. Cyrila a Metoda  

Púte sa tradične zúčastňujú Slovenské katolícke farnosti z celého Nemecka.

 

           Pre viac info klikni sem

 

 

 

 

 

 

 

Príbeh: Malý vlk Dobrinko zapatrošil svoju čarovnú rozprávkovú knihu a nevie, v ktorej rozprávke má hrať. Našťastie počas svojho putovania stretne viaceré rozprávkové bytosti, ktoré mu pomôžu prekonať prekážky a získať nové cenné skúsenosti… Milí rodičia, toto predstavenie vzniklo pre naše slovenské deti, ktoré vyrastajú v zahraničí. Mojim zámerom je dať deťom možnosť zažiť interaktivne divadelné predstavenie priamo tu v Mnichove, dať im prilezitot využiť zábavným spôsobom ich znalosti slovenčiny a vyrozprávať im príbeh s aktuálnou tematikou. Detské predstavenie pre deti od 4 rokov v slovenčine Účinkujú divadelný súbor Les Cukerle (Tatiana Timková herečka a scenáristka & Jaume Villalba mím a špecialista na pohybové divadlo a hru s maskami.
 

 

         

 

 

 

Dňa 11.10.2018 si Nebeský Otec povolal k sebe emeritného svätiaceho biskupa Engelberta Sieblera vo veku 81 rokov, ktorý bol zodpovedný za cudzojazyčné katolícke misie v diecéze Mníchov-Freising. Okrem iného zaviedol aj Krížovú cestu národov, ktorú spoločne slávime na Veľký piatok. 

 

 

 

Pri tejto slávnosti sa zároveň rozlúčime so sestričkou Sáviou Máriou Krokovou a poďakujeme jej za 9-ročné plodné pôsobenie v našom farskom spoločenstve. Srdečné Pán Boh zaplať.

 

v sobotu 2.6.2018 o 11:00   9. pobožnosť - Deviatnik fatimských sobôt - v kostole sv. Štefana v Mníchove
pri príležitosti 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime, spojená s poklonou
pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, modlitbou posvätného ruženca a zasvätením rodín Panne Márii.
         

Voľby do  F A R S K E J   R A D Y   25. 02. 2018

 

 

 

 

v sobotu 7.10.2017 o 11:00   Pobožnosť - Deviatnik fatimských sobôt v kostole sv. Štefana v Mníchove
pri príležitosti 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime, spojená s poklonou
pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou a zasvätením rodín Panne Márii.


 v nedeľu 2.4.2017 o 9:45   5. pôstna nedeľa Slovenská sv. omša v kostole sv. Štefana v Mníchove
Zádušná sv. omša za zosnulého pána Viktora Magdolena dlhoročného dirigenta krajanského spevokolu pri Slovenskej katolíckej farnosti v Mníchove.

 

 

v nedeľu 20.11.2016 o 9:45   Slávnosť Krista Kráľa - slovenská sv. omša v kostole sv. Štefana v Mníchove
Končí sa liturgický Cirkevný rok.
Sv. Otec, pápež František slávnostne zatvorí Svätú bránu na bazilike sv. Petra, čím oficiálne ukončí Jubilejný rok milosrdenstva.
O 10.00 začne priamy prenos na TV Lux (klikni sem) alebo live stream TV Lux cez internet
    o 17:00   Slovenská sv. omša v pútnickom kostole Mariahilf - Mariahilfberg 3, v Passau                        (Pred sv. omšou je možné sa vyspovedať a po sv. omši nasleduje stretnutie vo farskom dome)

20.11.2016 Sv. Otec, pápež František slávnostne zatvorí Svätú bránu na bazilike sv. Petra, čím oficiálne ukončí Jubilejný rok milosrdenstva.

O 10.00 začne priamy prenos na TV Lux (klikni sem) alebo  live stream TV Lux cez internet

 

   

 

 

Vatikán, 7.mája 2015 – Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie zverejnila modlitbu Svätého Otca Františka, určenú pre mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, ktorý sa začne sláviť 8. decembra 2015. Uvádzame jej preklad podľa originálu zverejneného na oficiálnej internetovej stránke Jubilea milosrdenstva www.im.va:

Modlitba pápeža Františka pre Svätý rok milosrdenstva
Pane Ježišu Kriste, ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako Nebeský Otec, a povedal si nám,
že kto vidí teba, vidí jeho. Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.
Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí; cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba vo stvorení; dojal Petra k slzám po zrade a zaistil raj kajúcemu lotrovi.
Daj, aby každý z nás počúval slová „Keby si poznala Boží dar!“, ktoré si povedal Samaritánke,
ako adresované práve jemu.
Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca, Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť najmä
cez odpustenie a milosrdenstvo: Daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou teba, svojho Pána, vzkrieseného a osláveného.
Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou, a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle: Daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil byť vítaný, milovaný a zahrnutý Božím odpustením.
Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním, aby Jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením prinášať chudobným dobrú zvesť, zajatým a utláčaných zvestovať slobodu a slepým prinavrátiť zrak.
To si vyprosujeme na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, od teba,
ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov. Amen.
     

v nedeľu 30.10.2016 o 11:00   Slovenská sv. omša na fare (SKM) 
 
v utorok 1.11.2016 o 11:00   Slávnosť Všetkých svätých - Slovenská sv. omša na fare (SKM) 
Prikázaný sviatok (povinnosť každého kresťana katolíka zúčastniť sa na celej sv. omši)
Možnosť získania úplných odpustkov pre duše v očistci.
 
1. až 8. novembra – je možné získať plnomocné odpustky len pre duše v očistci, každý deň pre jednu dušu.
Podmienka: Nábožne navštíviť cintorín a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých 
 ( viac info )
vo štvrtok 13.10.2016 o 19:00   Modlitba slávnostného ruženca s kardinálom Reinhardom Marxom pri Mariensäule
na Marienplatzi v Mníchove, pri zlom počasí vo Frauenkirche (dóm).
Hudobne bude sprevádzať mníchovská dychová kapela pri dóme Panny Marie.
Pri ružencovej pobožnosti si pripomenieme aj zázračný úkaz so slnkom vo Fatime 13.10.1917 
( viac info )


 45. národná púť Slovákov do Ellwangenu k úcte sv. Cyrila a Metoda  

Púte sa tradične zúčastňujú Slovenské katolícke farnosti z celého Nemecka.

Odchod pútnického autobusu do Ellwangenu bude v sobotu 24.9.2016 o 7.30 spred fary (SKM), Landsbergerstr. 39

Záujemcovia, prihláste sa, prosím, čo najkôr na sekretariáte SKM v Mníchove!

 

 

MAPA (klikni sem)

 

 

 Modlitba za zasvätené osoby 

Láskavý Bože,  ty si prisľúbil večný život v nebeskom kráľovstve tým, ktorí majú čisté srdce a sú chudobní duchom.
Prosíme ťa za tých, čo sa rozhodli zanechať všetko, aby ti zasvätili celý svoj život prostredníctvom rehoľných sľubov.
Svojou chudobou nech sú príkladom pre tých, čo majú nedostatok a trpia.
Svojou čistotou srdca nech v iných ľuďoch prebúdzajú túžbu po Bohu.
Svojou poslušnosťou o verným nasledovaním evanjelia nech kráčajú k tebe, zdroju všetkých milostí.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen

Pozvanie do kina: 27.9. o 19. hod.: Všetky moje deti (2013)
Ústrednou postavou je charizmatický farár 
Marián Kuffa a jeho deti: bývalí väzni, bezdomovci a drogovo závislí. Režisér Ladislav Kaboš zobrazil sizyfovský boj Kuffu s drsnou realitou: chce, aby  „jeho deti“ objavili svoje schopnosti, naučili sa nezávidieť si a pomáhať jeden druhému. Film nemá komentár – svoje príbehy rozprávajú Rómovia sami. Marián Kuffa spája jednotlivé obrazy bezprostredným postrehom a jemu vlastným humorom. 

 

Miesto: Arena Filmtheater, Hans-Sachs-Str. 7, München
Vstupné: 7,50 € / 6,- €
Rezervácia: Arena Filmtheater

 

 

Letný tábor Calambrone 2015

Termín: 2.8.2015 - 16.8.2015
Adresa: Istituto "REDENTORE", Via dei Giacinti 4, I-56018 Calambrone (Pisa)
V cene je hotelové ubytovanie s plnou penziou a miestom na piesočnej pláži s lehátkom a slnečníkom na osobu a noc:
Deti   do 2   rokov
        zadarmo
Deti   2 - 6   rokov        22,50€
Deti   6 - 12 rokov        27€
Deti 12 - 16 rokov        33€
Dospelí: 2-posteľová izba    55€
Dospelí: 1-posteľová izba    60€

Dovolenka či prázdniny pri Tirénskom mori v malebnom Toskánsku pre rodiny s deťmi, ale aj pre mládež i dospelých individuálne.
Možnosť fakultatívnych výletov do Livorna, Pisy, Luccy, San Gimignano, Sienny, Florencie..., beach-volejbal, koncerty na pláži...
Každý deň možnosť účasti na slovenskej sv. omši, či osobného rozhovoru s kňazom, ako aj posedeniach v krajanskom kruhu pri slovenských ľudových piesňach.

v nedeľu 5.7.2015 o 9:45  
 Slávnosť sv. Cyrila a Metoda - slovanských vierozvestov  - patrocínium
Oslavy začneme slávnostnou slovenskou sv. omšou v kostole sv. Štefana v Mníchove.
Účinkuje hosťujúci spevokol zo Slovenska a náš krajanský spevokol.
Po sv. omši nasleduje na fare (SKM) slávnostný obed spojený s oslavou 60-ročného životného jubilea nášho pána farára Mons. Rudolfa Masláka.
Všetci ste srdečne vítaní.
 

v nedeľu   7.6.2015 o 9:45   Slovenská sv. omša v kostole sv. Štefana v Mníchove Prof. Jozefom Leščinským z Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý nás už v marci veľmi nadchol pri pôstnej duchovnej obnove.
vo štvrtok 4.6.2015 o 9.00  
 Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a krvi.   - slávnostná sv. omša 
s arcibiskupom Reinhardom kardinálom Marxom na Marienplatzi v Mníchove.
(V prípade nepriaznivého počasia budú bohoslužby v Dóme - Frauenkirche)
Stretneme sa už o 8.40 hod. na Weinstraße (vľavo od radnice).
Sme zaradení do VIII. skupinyZvlášť vítaní su krajania v krojoch.
Po sv. omši nasleduje procesia stredom mesta s Najsvätejšou sviatosťou oltárnou.
 
Po skončení procesie bude na  na fare (SKM) pre všetkých našich účastníkov pripravené občerstvenie.

 

v utorok 5.5.2015 o 19.30  
Zasadnutie Farskej rady pri Slovenskej katolíckej farnosti v Mníchove
 

-22.2.2015 - o 17.00 - Slovenská sv. omša umelcov v kostole sv. Štefana v Mníchove.

Podľa tradície budeme túto sv. omšu slúžiť za zosnulých umelcov
z nášho národného spoločenstva. Účinkuje krajanský i mládežnícky spevokol + sólisti. Udelíme aj popolec.
Pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme ruženec a Loretánske litánie s vystavenou Sviatosťou Oltárnou.

-18.2.2015  Popolcová streda 

- o 18.30 - slovenská sv. omša s udeľovaním popolca  na fare (SKM).
Popolcovou stredou začíname 40-dňový Veľký pôst.
Na popolcovú stredu máme dodržať prísny pôst:
( zdržať sa mäsitých pokrmov, len 1x za deň sa nasýtiť, 2x niečo menšie zjesť)

 

v nedeľu 1.2.2015 o 9.45   Slovenská sv. omša v kostole sv. Štefana v Mníchove.
Po svätej omši Vám bude udelené SVÄTOBLAŽEJSKÉ POŽEHNANIE. 
(Toto požehnanie sa spája so sviatkom svätého Blažeja (3. februára), biskupa a mučeníka, ktorý je uctievaný ako ochranca pred chorobami hrdla. Požehnanie súvisí s prípadom chlapca, ktorému hrozilo zadusenie po tom, čo sa mu v hrdle zachytila kosť. Matka priviedla dieťa k biskupovi, ktorý mu pomohol. 
Svätoblažejské požehnanie nás má ochrániť pred chorobami hrdla. Udeľuje sa prekríženými sviecami, pričom kňaz prosí, aby nás Pán chránil od každého zla, aby nás sprevádzal svojím požehnaním a posilňoval zdravie tela i duše. 
Historicky podložených správ o živote sv. Blažeja je málo. Takmer isté je, že bol biskupom v Sebaste v Arménsku, kde zomrel ako mučeník asi roku 316. V starých životopisoch, kde sa fakty prelínajú
s legendou, sa uvádza, že bol pôvodne lekárom, čo korešponduje s informáciami, že chorých uzdravoval aj vo väzení, kam sa dostal počas prenasledovania kresťanov za cisára Licínia.
Napokon ho po predchádzajúcom mučení sťali)
 
    o 17.00  
Slovenská sv. omša v kostole sv. J. Bosca  v Augsburgu. 
(Fritz-Koelle-Straße / Don Bosco Platz pri Schwaben-Center)
Pred sv. omšou je možné sa vyspovedať a po sv. omši je stretnutie vo farskom dome.
Po svätej omši Vám bude udelené SVÄTOBLAŽEJSKÉ POŽEHNANIE.
 
v pondelok 2.2.2015 o 19.00   Sviatok Obetovania Pána - Hromnice ( pri sv. omšiach sa požehnávajú sviece ) 
SVIEČKOVÁ MODLITBOVÁ REŤAZ NÁBOŽENSTIEV,  pri ktorej sa budeme modliť za pokoj, porozumenie, odpustenie a zmierenie medzi všetkými ľuďmi „dobrej vôle“.
K modlitbovej reťazi sa pripojí aj naša Slovenská katolícka farnosť v Mníchove. 
Stretneme sa pred kostolom SV. MICHALA (pešia zóna – Kaufinger Str. ) Účastníkov prosíme, aby si priniesli sviečky. 
 
Prosíme  všetkých  ľudí  dobrej  vôle o spoločnú modlitbu na podporu Referenda o ochrane rodiny 2015
Do modlitbovej reťaze sa od januára až do 8.2.2015, každý deň o 18.00  (komu nevyhovuje, môže aj v inom čase) zapojila aj Slovenská katolícka farnosť v Mníchove.
 
Referendum  sa  bude  konať  v sobotu 7.2.2015 na Slovensku.
 
Zároveň prosíme a vyzývame ľudí, ktorým záleží na budúcnosti naších detí a rodín, aby zjednotili svoje sily a tiež vozidlá na prepravu na Slovensko a išli hlasovať 3x ÁNO na 3 referendové otázky :
 
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovat účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?!
 
Aby bolo referendum úspešné: musí sa na ňom zúčastniť viac ako 50% oprávnených voličov a viac ako polovica hlasujúcich musí odpovedať „3 x áno“. 
 
Bližšie informácie  o  referende  získate na webových stránkach:
 
 
"Vyjadrujeme tiež želanie, aby ľudia nepodľahli tlaku a antikampaniam, ktoré sa snažia na referendum pozerať negatívne.
Máme nádej, že v rámci celospoločenskej diskusie bude rešpektovaná náboženská sloboda i sloboda slova."
 
 
 
Facebook: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 v pondelok 2.2.2015  Sviatok Obetovania Pána - Hromnice 

( pri sv. omšiach sa požehnávajú hromničné sviece ) 

o 19:00 SVIEČKOVÁ MODLITBOVÁ REŤAZ NÁBOŽENSTIEV,
pri ktorej sa budeme modliť za pokoj, porozumenie, odpustenie a zmierenie medzi všetkými ľuďmi „dobrej vôle“.

K modlitbovej reťazi sa pripojí aj naša Slovenská katolícka farnosť v Mníchove. Stretneme sa pred kostolom SV. MICHALA (pešia zóna – Kaufinger Str. , Mníchov) Účastníkov prosíme, aby si priniesli sviečky. 

 

!!!Prosíme rodičov, aby čím skôr prihlásili svoje deti na fare, s dôvodu včasného zabezpečenia mikulášskych balíčkov!!!

v pondelok 17.11.2014 o 18.00   MODLITBOVÉ STRETNUTIE  sa dnes výnimočne neuskutoční na fare, ale sa zapojíme do spoločnej ekumenickej Modlitby za mier  na pešej zóne pred Michaelskirche v Mníchove
 
v sobotu 22.11.2014 o 17.00  
Milí priatelia, 
srdečne Vás pozývame na prezentáciu z našej ďalekej, dlho vysnívanej a krásnej cesty v Afrike
Tešíme sa na Vás na na fare (SKM),  Landsbergerstr. 39 v Mníchove... 
Majka, Pali, sr. Savia, Erika

 

 

-> v sobotu 8.11.2014 o 18.30 hod. 
Akadémia k 150. výr. narodenia Andreja Hlinku - na fare (SKM) 

v sobotu 1.11.2014 o 10.30   Slávnosť Všetkých svätých - slovenská sv. omša na fare (SKM) .
Od 1. do 8. novembra môžeme raz denne získať úplné odpustky, ale len pre duše v očistci, kto navštívi cintorín a tam sa pomodlí za zosnulých.
 
v nedeľu 2.11.2014 o 9.45   Všetkých verných zosnulých - slovenská sv. omša v kostole sv. Štefana v Mníchove.

 

 

v nedeľu 28.9.2014 o 10.30   Gréckokatolícka sv. liturgia v slovenskom jazyku
Kaulbachstr. 47 ( Redemptoristi ) Mníchov-Schwabing (U6, U3 - Universität)
    o 17.30   Svätá omša národov - Gottesdienst der Nationen v kostole sv. Michala (Michaelskirche) Neuhauser Straße 6
    o 18.00   Slovenská sv. omša v kostole sv. Štefana v Mníchove. 
Pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme sv. ruženec a Loretánske litánie.
Možnosť pristúpiť ku sv. spovedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská národná púť do Ellwangenu k úcte sv. Cyrila a Metoda  v sobotu 27.9.2014  


Máme zabezpečený pútnický autobus a cestovanie je bezplatné
Autobus bude pristavený o 7.30 hod.  pred farou (misiou) a odchod je už o 7.35 hod. vzhľadom na aktuálnu dopravnú situáciu na diaľnici!!!
Ešte máme voľné miesta. Prosíme záujemcov, aby sa čím skôr prihlásili na fare (misii) alebo na tel. čísle 0176-96923659. 

v nedeľu 21.9.2014

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska a Slovenskej katolíckej farnosti v Mníchove  
9.45 slávnostná 
sv. omša v slovenskom jazyku v kostole sv. Štefana v Mníchove.
Ktorí môžete príďte, prosím, oblečení v kroji. 
Po sv. omši Vás všetkých srdečne pozývame na hodové pohostenie 
na fare (SKM).
Dovoľujeme si Vás zároveň poprosiť
o dobroty z vašej kuchyne na náš spoločný stôl. Pán Boh zaplať.

Letný tábor Calambrone 2014

Termín: 3.8.2014 - 17.8.2014
Adresa: Istituto "REDENTORE", Via dei Giacinti 4, I-56018 Calambrone (Pisa)
V cene je hotelové ubytovanie s plnou penziou a miestom na piesočnej pláži s lehátkom a slnečníkom na osobu a noc:
Deti   do 2   rokov
        zadarmo
Deti   2 - 6   rokov        22,50€
Deti   6 - 12 rokov        27€
Deti 12 - 16 rokov        33€
Dospelí: 2-posteľová izba    55€
Dospelí: 1-posteľová izba    60€

Dovolenka či prázdniny pri Tirénskom mori v malebnom Toskánsku pre rodiny s deťmi, ale aj pre mládež i dospelých individuálne.
Možnosť fakultatívnych výletov do Livorna, Pisy, Luccy, San Gimignano, Sienny, Florencie..., beach-volejbal, koncerty na pláži...
Každý deň možnosť účasti na slovenskej sv. omši, či osobného rozhovoru s kňazom, ako aj posedeniach v krajanskom kruhu pri slovenských ľudových piesňach. 
Záujemcovia, prihláste sa, prosím, do 31.7.2014 na sekretariáte SKM v Mníchove!

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

v nedeľu 3.8.2014

1.Slovenské gréckokatolícke "Sommer party" 
in Mníchov-Krailling

Program :
10:30 - sv.liturgia(sv.omša)
v Kirche der Redemptoristen,
Kaulbachstr.47, 80539 Muenchen.
( Menlivé časti: str.150,7.hl. )
12:00 - malé občerstvenie
a potom sa môžeme presunúť do Kraillingu.
15:00-15:30 - stretnutie na Tankstelle JET (www.krailling.de/stadtplan.php) alebo
Ján Rešetár,0152/52688661/.
Od 15:45 - grill, opekačka,
plážový volleybal a futbal,
spoločenský tanec a pre mladších aj DISCO.....
Tešíme sa na spoločné stretnutie.
 Heslo: "V zdravom tele, zdravý duch - hej dolina,dolina, na doline verbina...."!
 Kristus medzi nami - Christos posredi nas!
v nedeľu 6.7.2014 o 9.45  
 Slávnosť  sv. vierozvestov Cyrila a Metoda  - slávnostná sv. omša v kostole sv. Štefana 
v Mníchove.
Účinkuje krajanský spevokol.
Po slávnostnej bohoslužbe všetkých srdečne pozývame na spoločenské stretnutie s pohostením 
v priestoroch SKM. Vystúpi tiež krajanský spevokol na ľudovú nôtu.
Ďakujeme všetkým šikovným gazdinkám za prinesené dobroty na spoločný stôl.

 

Púť do Ríma 2014

Termín: 23.6.2014 - 30.6.2014
Slovenská katolícka farnosť v Mníchove organizuje aj tento rok spoločnú púť Slovákov do Ríma. V programe je návšteva
4 veľkých bazilík, baziliky sv. Klimenta - kde je pochovaný sv. Cyril (Konštantín) a iných pamätihodností.

Doprava je organizovaná individuálne, najlepšie letecky s včasnou rezerváciou leteniek. V cene je hotelové ubytovanie s polopenziou. Počet účastníkov je ohraničený na 30 osôb.
Záujemcovia, prihláste sa, prosím, do 6.6.2014 na sekretariáte SKM v Mníchove!

 
vo štvrtok 19.6.2014 o 9.00  
 Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a krvi.   - slávnostná sv. omša 
s arcibiskupom Reinhardom kardinálom Marxom na Marienplatzi v Mníchove.
 
Stretneme sa už o 8.40 hod. na Weinstraße (vľavo od radnice).
Sme zaradení do VIII. skupiny. Zvlášť vítaní su krajania v krojoch.
Po sv. omši nasleduje procesia stredom mesta s Najsvätejšou sviatosťou oltárnou.
 
Po skončení procesie bude na SKM pre všetkých našich účastníkov pripravené občerstvenie.
 

v sobotu 31.5.2014  

 
 
9.30
10.30
12.00
13.00
14.30

 

 
MARIÁNSKA MÁJOVÁ PÚŤ Slovákov do Fischbachau - MARIA BIRKENSTEIN
                                                                 Kapellenweg 12, 83730 Fischbachau(mapa)
Program:
Odchod individuálne autami. Ešte sú nejaké miesta voľné. Info na 0176-96923659 
Možnosť pristúpiť k sviatosti pokánia
Slávnostná svätá omša k úcte Panny Márie
Obed v pútnickej reštaurácii alebo piknik v prírode
Loretánske litánie

 
v piatok 30.5.2014 o 18.30   V Regensburgu - v rámci programu  "Deutscher KATHOLIKENTAG" (28.5.-1.6.2014)
bude aj sv. omša inojazyčných farností v Nemecku v kostole na Kreuzgasse.
Hlavný celebrant bude španielský biskup Mons. José Sanches
vo štvrtok 29.5.2014 o 9.45  
 Slávnosť Nanebovstúpenia Pána  - slovenská sv. omša v kostole sv. Štefana v Mníchove.

v piatok      9.5.2014    o   19.45        Spoločné sledovanie zápasu Slovensko - Česko v priestoroch SKM v Mníchove.

                                                              Priamy prenos z Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v Minsku (Bielorusko)
                                                              Skupina A

v sobotu  10.5.2014      o  19.30        Koncert Pavla Hammela v Mníchove
                                                              Organizátor je SNKK/SDKK v Mníchove. 
                                                              Kde? Mohr-Villa, Situlistr.73, München - Freimann,  U6 - Freimann.
                                                              Vstupenky si je možné objednať u predsedníčky SNKK pani Viery Horch
                                                              na telefónnom čísle +49/89-882323

 

 

SVÄTOREČENIE.

Pri slávnostnej sv. omši na 2. Veľkonočnú nedeľu ( Nedeľa Božieho milosrdenstva ) dňa 27.04.2014 o 10.00 hod. 
sv. Otec František zapísal do zoznamu svätých 2 blahoslavených pápežov Jána Pavla II. Jána XXIII. za účasti
niekoľkých miliónov veriacich z celého sveta.

( Pre viac info klikni sem → JP2_ZIVOTOPISJ23_ZIVOTOPIS, FACEBOOKSVET_KRESTANSTVATKKBSTV-LUX, ...)

                      

                                            Svätí pápeži Ján Pavol II. a Ján XXIII. - orodujte za nás !

 
PRIPRAVTE SA NA SVÄTOREČENIE.

V stredu 2.4.2014, na generálnej audiencii, sv. Otec František upriamil pozornosť na blížiace sa svätorečenie Jána Pavla II. Jána XXIII. , ktoré sa uskutoční dňa 27.04.2014 o 10.00 hod., na 2. Veľkonočnú nedeľu ( Nedeľa Božieho milosrdenstva ) :

„Očakávanie tejto udalosti nech je pre nás príležitosťou duchovne sa pripraviť a oživiť v sebe dedičstvo viery, ktoré nám zanechal. Pripodobnením sa Kristovi bol pre svet neúnavným hlásateľom Božieho slova, pravdy a dobra. Konal dobro dokonca aj vlastným utrpením. Toto sa stalo magistériom jeho vlastného života, na ktoré Boží ľud odpovedal s veľkou láskou a obdivom. Nech v nás jeho príhovor posilní vieru, nádej a lásku. Nech vás počas tejto prípravy sprevádza moje apoštolské požehnanie.“

 

image

Pôstna duchovná obnova s kňazom Pavlom Bugošom " Návod na šťastný život " 22.3.2014

v pondelok  10.3.2014   o  17.00       Pódiová diskusia pri príležitosti 10. výročia rozšírenia EU o 10 nových členských
                                                              štátov.
                                                              Organizátor: Generálny konzulát SR
                                                              Hosť:            Pavol Hamžík z Ministerstva zahraničných vecí a Európskych záležitostí SR
                                                              Kde?          Münchner Stadtbibliothek am Gasteig "

                                         o  20.00       MODLITBOVÉ STRETNUTIE  v priestoroch SKM.
                                                              (pri modlitbe posvätného ruženca zamyslenie nad sv. písmom)

v utorok      11.3.2014    o 16.00        Svätá omša pre seniorov a nemocných v priestoroch SKM.
                                                              spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania nemocných a sviatosti zmierenia

                                        o  19.45        Nacvičuje Krajanský spevokol  v priestoroch SKM.
                                                             

v stredu      12.3.2014   o  10.00        Stretnutie Modlitby matiek s katechézou - 1. skupina - v priestoroch SKM.

                                         o 19.30        Konštitučné stretnutie Farskej rady v priestoroch SKM.
                                                              Spojené s voľbou predsedu, podpredsedu a zapisovateľa FR.

Výsledok volieb do Farskej rady pri Slovenskej katolíckej misii v Mníchove z nedele 16. februára 2014

Vo voľbách do Farskej rady kandidovalo 12 kandidátov.

Volebná komisia pracovala v zložení:
Peter Skokan     - predseda volebnej komisie
Betka Kramer     - člen volebnej komisie
Peter Jakubička  - člen volebnej komisie

Volebná komisia zistila tento výsledok: vo voľbách bolo odovzdaných 226 platných hlasovacích lístkov.

Poradie kandidátov na prvých 8 zvoliteľných miestach:

1. Jozef Hudek              - 167 hlasov

2. Pavol Spišák             - 166 hlasov

3. Mária Knapíková       - 164 hlasov

4. Martin Šimon             - 148 hlasov

5. Joan Maniur              - 146 hlasov

6. Adriana Pogadyová  - 138 hlasov

7. Peter Jakubička        - 130 hlasov

8. Marián Bachan          - 128 hlasov

Ďakujem všetkým, ktorí s rizikom, či budú, alebo nebudú zvolení, kandidovali v týchto voľbách do Farskej rady.
Mons. Rudolf Maslák, farár

 

Mons. Jozef  Haľko - pomocný biskup bratislavskej metropoly - pri adventnej duchovnej obnove na SKM v Mníchove

 

v pondelok    3.3.2014   o  20.00       MODLITBOVÉ STRETNUTIE  v priestoroch SKM.
                                                              (pri modlitbe posvätného ruženca zamyslenie nad sv. písmom)

v utorok        4.3.2014   o  19.45       Nacvičuje Krajanský spevokol  v priestoroch SKM.
                                                              Vítaní sú aj noví záujemcovia o zborový spev.

v stredu        5.3.2014   o  10.00        Stretnutie Modlitby matiek s katechézou - 1. skupina - v priestoroch SKM.

                                            19.00        Popolcová streda - Pontifikálna sv. omša umelcov v dóme - Frauenkirche
                                                              s arcibiskupom Reinhardom kardinálom Marxom v nemeckom jazyku
                                                              Hudba:
                                                              Heinrich Kaminski (1886 - 1946): 130. žalm "Aus der Tiefe", Motette "Der Mensch";
                                                              Liedsätze zum Gotteslob od Maxa Ehama;
                                                              - Capella Cathedralis (Diriguje: Domkapellmeisterin Lucia Hilz)
                                                              Táto bohoslužba bude na živo vysielaná Bavorskou televíziou (BR)
                                                              V tento deň je prísny pôst - úplné zdržiavanie sa mäsitých pokrmov a čiastočne jedla.           

                                        o  19.30        Vyučovanie nemeckého jazyka - pre pokročilých  v priestoroch SKM.
                                                              V prípade otázok, prosím, kontaktujte lektorku Máriu Knapíkovú
                                                              na mobilnom telefónnom čísle : 0176-73811318 alebo e-mailom
                                                              majkaknapi@gmail.com

vo štvrtok     6.3.2014   o  17.00        Vyučovanie slovenčiny 3. ročník - Trieda 3B v Unterföhringu v čase od 17.00 - 18.30
                                                              Informácie: Jarmila Buchová, učiteľka, Tel.: 089 - 954 788 01, Mobil: 0151 - 540 680 44
                                                              E-mail: jarmila.buchova@gmail.com

                                       o  19.30         Vyučovanie nemeckého jazyka - pre začiatočníkov  v priestoroch SKM.
                                                              V prípade otázok, prosím, kontaktujte lektorku Máriu Knapíkovú 
                                                              na mobilnom telefónnom čísle : 0176-73811318 alebo e-mailom
                                                              majkaknapi@gmail.com

v piatok       7.3.2014   o   16.30        Vyučovanie slovenčiny 3. ročník - Trieda 3A v priestoroch SKM od 16.30 - 18.00
                                                              Informácie: Jarmila Buchová, učiteľka, Tel.: 089 - 954 788 01, Mobil: 0151 - 540 680 44
                                                               E-mail: jarmila.buchova@gmail.com

                                       o   17.00        Stretnutie Modlitby matiek s katechézou - 2. skupina - v priestoroch SKM.

                                       o   17.00        Vyučovanie slovenčiny 1. ročník - v priestoroch SKM v čase od 17.00 - 18.00
                                                              Pre predškolákov a prvákov v nemeckej škole - Konverzácia a budovanie slovnej
                                                              zásoby.

                                       o   18.00        Krížová cesta  v priestoroch SKM v Mníchove.

                                                              Prvý piatok v mesiaci - Po krížovej ceste nasleduje sv. omša.
                                                              Možnosť pristúpiť ku sviatosti pokánia.

v nedeľu        9.3.2014  o  10.30        1. pôstna nedeľa -  Sv. omša s katechézou pre rodiny s deťmi v priestoroch SKM. 

                                        o  17.00        Slovenská sv. omša umelcov v kostole sv. Štefana v Mníchove.
                                                              Účinkuje krajanský spevokol.
                                                              Pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme sv. ruženec a Loretánske litánie
                                                              pred vystavenou najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.
                                                              Možnosť pristúpiť ku sviatosti pokánia. Po sv. omši udelíme na čelo popolec.

 

 

v nedeľu      16.2.2014  o    9.45        Slovenská sv. omša v kostole sv. Štefana v Mníchove.
                                                              Prosíme o hojnú účasť, nakoľko po sv. omši prebehnú voľby do Farskej rady 
                                                              našej Slovenskej katolíckej Misie v Mníchove. Na rozdaných hlasovacích lístkoch
                                                              môžu dať tí, ktorí dosiaľ ešte nehlasovali, svoj hlas maximálne 8 kandidátom. 

 

                                        o  17.00       Slovenská sv. omša v pútnickom kostole Mariahilf - Mariahilfberg 3, v Passau
                                                             (Pred sv. omšou je možné sa vyspovedať a po sv. omši nasleduje stretnutie 
                                                              vo farskom dome.)

v sobotu        8.2.2014   o  10.00        Ľudové dielne pre deti v priestoroch SKM v čase od 10.00 - 15.00
                                                              ♦ dramatizácia diel slovenských autorov – divadlo, scénky
                                                              ♦ slovenská literárna tvorba a vlastná tvorba
                                                              ♦ vlastiveda – spoznávanie Slovenska a jeho krás
                                                              ♦ spoznávanie slovenského folklóru – ľudové piesne, ľudové tance, hry
                                                              ♦ vlastná tvorba -  maľovanie, výroba tematických pohľadníc a ozdôb na stôl
                                                              ♦ slovenské ľudové tradície – veľkonočné vajíčka, maľba, výšivka, výroba korbáčov 
                                                              Informácie: Jarmila Buchová, učiteľka, Tel.: 089 - 954 788 01, Mobil: 0151 - 540 680 44
                                                              E-mail: jarmila.buchova@gmail.com

v nedeľu       9.2.2014   o  10.30        Slovenská sv. omša s katechézou pre rodiny s deťmi v priestoroch SKM v Mníchove.

 

                                        o  17.00        Slovenská sv. omša v kostole sv. Štefana v Mníchove 
                                                              Sv. omša bude obetovaná za zosnulého Mons. Karla Fořta, ktorý bol v minulosti
                                                              farárom Českej katolíckej misie v Mníchove. R.I.P.                                               
                                                              Pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme sv. ruženec a Loretánske litánie
                                                              pred vystavenou najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.
                                                              Možnosť pristúpiť ku sviatosti pokánia.

v pondelok 16.12.2013 o  20.00      MODLITBOVÉ STRETNUTIE  v priestoroch SKM.
                                                            (pri modlitbe posvätného ruženca zamyslenie nad sv. písmom)

v stredu     18.12.2013  o  10.00      Stretnutie Modlitby matiek s katechézou - 1. skupina - v priestoroch SKM.

                                            19.30      Vyučovanie nemeckého jazyka - pre pokročilých  v priestoroch SKM.
                                                            V prípade otázok, prosím, kontaktujte lektorku Máriu Knapíkovú
                                                            na mobilnom telefónnom čísle : 0176-73811318 alebo e-mailom
                                                            majkaknapi@gmail.com

vo štvrtok  19.12.2013  o  19.30     Vyučovanie nemeckého jazyka - pre začiatočníkov  v priestoroch SKM.
                                                            V prípade otázok, prosím, kontaktujte lektorku Máriu Knapíkovú 
                                                            na mobilnom telefónnom čísle : 0176-73811318 alebo e-mailom
                                                            majkaknapi@gmail.com

v piatok     20.12.2013  o  17.00      Stretnutie Modlitby matiek s katechézou - 2. skupina - v priestoroch SKM.

                                        o  17.00      Vyučovanie slovenčiny pre deti

v nedeľu   22.12.2013   o  17.00       4. adventná nedeľa   Slovenská sv. omša v kostole sv. Štefana v Mníchove. 
                                                             Pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme sv. ruženec a Loretánske litánie.
                                                             Možnosť pristúpiť ku sv. spovedi.

v pondelok 23.12.2013 o  20.00      MODLITBOVÉ STRETNUTIE  v priestoroch SKM.
                                                            (pri modlitbe posvätného ruženca zamyslenie nad sv. písmom)

v utorok    24.12.2013   o  23.00       Štedrý deň - Polnočná slovenská sv. omša   v kostole sv. Štefana v Mníchove.

v stredu    25.12.2013   o  17.00       Slávnosť narodenia Pána Slovenská sv. omša v kostole sv. J. Bosca  v Augsburgu. 
                                                            ( Fritz-Koelle-Straße / Don Bosco Platz pri Schwaben-Center,)

vo štvrtok 26.12.2013   o  09.45     Sviatok sv. Štefana - hodová slovenská sv. omša v kostole sv. Štefana v Mníchove.

                                        o  16.00      Slovenská sv. omša v kostole Pia X. v Regensburgu.
                                                            ( Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Prüfeninger Straße 86 )

v pondelok  9.12.2013  o  18.30      Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Máriie prikázaný sviatok 
                                                            Slovenská sv. omša v priestoroch SKM v Mníchove.                                       
                                                            (sviatok je z liturgických dôvodov výnimočne presunutý z 8.12. na 9.12.2013)

                                        o  20.00      MODLITBOVÉ STRETNUTIE  v priestoroch SKM.
                                                            (pri modlitbe posvätného ruženca zamyslenie nad sv. písmom)

v utorok    10.12.2013  o  19.45      Nacvičuje krajanský spevokol  v priestoroch SKM.
                                                            Srdečne su vítaní aj noví záujemcovia o zborový spev.

 

v stredu     11.12.2013  o  10.00      Stretnutie Modlitby matiek s katechézou - 1. skupina - v priestoroch SKM.

                                           19.30       Vyučovanie nemeckého jazyka - pre pokročilých  v priestoroch SKM.
                                                            V prípade otázok, prosím, kontaktujte lektorku Máriu Knapíkovú
                                                            na mobilnom telefónnom čísle : 0176-73811318 alebo e-mailom
                                                            majkaknapi@gmail.com

vo štvrtok  12.12.2013  o  19.30     Vyučovanie nemeckého jazyka - pre začiatočníkov  v priestoroch SKM.
                                                            V prípade otázok, prosím, kontaktujte lektorku Máriu Knapíkovú 
                                                            na mobilnom telefónnom čísle : 0176-73811318 alebo e-mailom
                                                            majkaknapi@gmail.com

v piatok     13.12.2013  o  17.00      Stretnutie Modlitby matiek s katechézou - 2. skupina - v priestoroch SKM.

                                        o  17.00      Vyučovanie slovenčiny pre deti

 

 

 

 

v piatok        1.11.2013  o  10.00     Slávnosť Všetkých svätých - slovenská sv. omša v priestoroch SKM v Mníchove. 
                                                          Možnosť pristúpiť k sv. spovedi. V čase od 1.11. do 8.11. je možné za obvyklých
             podmienok získať úplné odpustky pre duše v očistci.

v nedeľu     29.9.2013     o  10.30    Sv. omša v slovenskom jazyku -  v priestoroch SKM v Mníchove.                                          

                                          o  18.00    Svätá omša národov v dóme Panny Márie - Frauenkirche v Mníchove.

                                                             Srdečne pozývame všetkých slovenských veriacich na túto spoločnú sv. omšu.
                                                             Spievať bude mládež, nácvik spevu bude 2-krát:
                                                             - v sobotu 21.9. o 15.00 na vietnamskej katolíckej misii na Landsbergerstr. 39
                                                             - v nedeľu 29.9. o 15.00 na fare dómu
                                                             Prosíme, aby sa čo najskôr prihlásil na SKM 1 pár mladých, ktorí ponesú náš dar
                                                             na obetovanie a išli by oblečení v kroji.

Milí bratia a sestry v Kristu, milí priatelia!

Najsrdečnejšia vďaka všetkým, ktorí ste priložili ruku k dielu v uplynulom pastoračnom roku priamo na našej SKM
v Mníchove!

Dnešnou nedeľou začíname pod ochranou Sedembolestnej Panny Márie, patrónky našej misie, Nový pastoračný rok v roku viery. Na Slovensku slávime 1150 rokov od príchodu sv. Cyrila a Metoda do Nitry.
Ako farár misie pozývam všetkých, ale zvlášť tých, ktorí sú ochotní a majú kapacitu ku plodnej a konštruktívnej spolupráci pre duchovné dobro veriacich nášho spoločenstva. 
Počet našich veriacich len v arcidiecéze Mníchov-Freising narástol na viac ako 5000! 
Vyprosujem nám všetkým, aby tento pastoračný rok bol pre nás požehnaním a to najdôležitejšie:
aby Božia láska, ktorá sa zjavila v Ježišovi Kristovi, našom bratovi, prebývala medzi nami...!

 

Letný tábor Calambrone 2013

Termín: 28.7.2013 - 11.8.2013
Adresa: Istituto "REDENTORE", Via dei Giacinti 4, I-56018 Calambrone (Pisa)
Cena (hotelové ubytovanie s plnou penziou a miestom na pláži s lehátkom a slnečníkom) na osobu a noc:
Deti     do 2 rokov
        zadarmo
Deti   2 - 6   rokov        22,50€
Deti   6 - 12 rokov        27€
Deti 12 - 16 rokov        33€
Dospelí: 2-posteľová izba    55€
Dospelí: 1-posteľová izba    60€
Možnosť fakultatívnych výletov do Livorna, Pisy, Luccy, San Gimignano, Sienny, Florencie...
Každý deň možnosť účasti na slovenskej sv. omši a posedeniach v krajanskom kruhu pri ľudových piesňach. 
Prihláste sa čo najkôr na SKM v Mníchove 

GPS súradnice: zem.šírka - Latitude: N 47.7148°, zem. dĺžka - Longitude: E 11.9618°

v nedeľu       7.7.2013   o    9.45       Slávnosť slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda 

                                                             slávnostná slovenská sv. omša v kostole sv. Štefana v Mníchove.
                                                             spoluúčinkuje krajanský spevokol. Kto môže, príďte, prosím, v kroji.
                                                             Po sv. omši všetkých srdečne pozývame k sviatočnému stolu na SKM.
                                                             Zároveň prosíme šikovné gazdinky, gazdov, aby priniesli svoje špeciality
                                                             na spoločný stôl.

 

v piatok 21.6.2013   20.00 - 23.30     Stretnutie slovenských študentov v Mníchove v priestoroch SKM

                                                            Ďalšie stretnutie študentov súčasných, budúcich i bývalých ( LMU, TU, FH, ADBK, MH,
                                                            Studienkolleg, atď.)
                                                            Čaká Vás slovenské jedlo, nápoje, hudba a príjemná atmosféra v kruhu slovenských študentov.

o  16.30       Slovenská sv. omša v kaplnke sv. Jána Bosca v Augsburgu 

                                                            ( Schwaben-Center, Fritz-Koelle-Str. )
                                                       Pred sv. omšou je možné sa vyspovedať a po sv. omši je stretnutie vo farskom dome.


 

v piatok       3.5.2013  o  19.00      Májová mariánska pobožnosť s pánom Reinhardom kardinálom Marxom

                                                            Kde? Marienplatz, Mníchov

v sobotu    30.3.2013   o   20.30        Biela sobota    Slávnosť Veľkonočnej vigílie v kostole sv. Štefana v Mníchove
                                                              Pri slávnostných bohoslužbách si obnovíme krstné sľuby a posvätíme krstnú vodu.
                                                              Ako býva zvykom bude aj požehnanie veľkonočných jedál a kraslíc.
                                                              Po slávnosti bude na misii Veľkonočná večera. Všetci sú srdečne pozvaní.

v piatok       29.3.2013  o  10.00       Veľký piatok  Krížová cesta národov Začiatok v kostole sv. Michala v Mníchove
                                                             SKM má 5. zastavenie. Prosíme, aby ste sa všetci aktívne zapojili do spevov a
                                                             modlitieb.


                                         o 15.00        Liturgia Veľkého piatku - Slávenie utrpenia a smrti Pána
                                                              v priestoroch SKM v Mníchove

vo štvrtok   28.3.2013  o  19.00        Zelený štvrtok - sv. omša na pamiatku Pánovej večere v kostole sv. Benedikta
                                                              (Schrenkstr., pri SKM) spolu s veriacimi tejto farnosti a katolíckych misií v jej okruhu.
                                                              Po sv. omši nasleduje " agapé" pre našich veriacich v priestoroch našej misie.           

v stredu      27.3.2013   o  17.00       Svätá omša svätenia olejov s arcibiskupom Reinhardom kardinálom Marxom 

                                                              v dóme P. Márie. Hudba: Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901) - omša B-dur
                                                              pre mužský zbor a organ, gregorian - O Redemptor sume carmen 
                                                              Priamy prenos môžete sledovať cez internet na tejto adrese:
                                                              http://www.erzbistum-muenchen.de/stream

                              

v pondelok  25.3.2013   o  20.00       Modlitbové stretnutie v priestoroch SKM v Mníchove. Každý je vítaný.


 

v nedeľu     17.2.2013    o     9.45      Prvá pôstna nedeľa - Slovenská sv. omša umelcov v kostole sv. Štefana 
                                                              v Mníchove

                                                              Podľa tradície  obetovaná za osobnosti slovenskej kultúry, ktoré si Pán povolal
                                                              do večnosti v uplynulom roku Pána 2012.
                                                              Účinkuje náš krajanský spevokol. 
                                                              Na znak kajúcnosti bude značenie popolom. 

                                        o  17.00        Slovenská sv. omša v Passau

v stredu       13.2.2013                        Popolcová streda - prísny pôst - zdržanie sa mäsitého pokrmu. 

                                                              Popolcovou stredou začíname 40-dňové pôstne obdobie, ktoré nám umožňuje hlbšiu
                                                              duchovnú prípravu na slávenie veľkonočných tajomstiev Ježiša Krista.

                                         o  16.00       Pontifikálna sv. omša s pánom kardinálom Reinhardom Marxom v dóme - 
                                                              Frauenkirche v Mníchove. Na znak kajúcnosti bude značenie popolom.

 

v stredu       26.12.2012    o   9.45     Sviatok sv. Štefana - Slovenská sv. omša v kostole sv. Štefana v Mníchove.

 
                                            o  16.00    Slovenská sv. omša v nemocnici Milosrdných bratov v REGENSBURGU

v nedeľu      30.12.2012    o    9.45    Sviatok SV. RODINY Ježiša, Márie a Jozefa - Slovenská sv. omša 
                                                              v kostole sv. Štefana v Mníchove.

NOVOROČNÉ SVÄTENIE PRÍBYTKOV
Krajania, ktorí si želajú v Novom Roku 2013 posvätiť dom alebo byt, nech sa láskavo prihlásia čo najskôr na telefónnom čísle Slovenskej katolíckej misie v Mníchove: 089 / 500 35 10

od soboty  1.12.2012  do 6.1.2013    JOZEF VYDRNAK - Výber z maliarskej tvorby - VÝSTAVA
                                                               V priestoroch SKM v Mníchove.


v nedeľu          6.1.2013    o    9.45     Slávnosť TROCH KRÁĽOV - Zjavenie Pána - Slovenská sv. omša 
                                                               v kostole sv. Štefana v Mníchove.
                                                               Pri sv. omši posvätíme vodu, kriedu a soľ

 

Dôležité upozornenie: Slovenská sv. omša o 16.00 v REGENSBURGU sa z dôvodu konania Adventno-vianočného večierka presúva o týždeň neskôr, na sobotu 22.12.2012 ! Prosíme, upozornite tých, ktorých sa to týka.

v nedeľu      23.12.2012   o  17.00     4. adventná nedeľa - Slovenská sv. omša v kostole sv. Štefana v Mníchove.                                                      

v pondelok   24.12.2012   o  23.00     Štedrý deň - Slovenská POLNOČNÁ SV. OMŠA - v kostole sv. Štefana v Mníchove.

v utorok       25.12.2012   o  16.30     Slávnosť BOŽIEHO NARODENIA Slovenská sv. omša v kaplnke farského kostola

                                                               sv. Jána Bosca v AUGSBURGU ( Schwaben Center, Fritz-Koelle-Str.).

Slovenská katolícka misia v spolupráci so Slovensko-Nemeckým Kultúrnym Klubom v Mníchove
   

                pozýva deta mládež na akciu             

                                                Maľovanie s deťmiOznámenie prrodičov:

Milí rodičia, hore uvedený Slovensko-nemecký kultúrny klub v Mníchove usporiada na slovenskej katolíckej misii intenzívny kurz maľovania pre deti v čase od 10.hod. do 15.hod. v dňoch:

Témy:

- dňa 06. októbra      zátišie    (doneste si vaše obľúbené predmety ...)

- dňa 20. októbra      - kvety     (prineste si kvety alebo fotografiu kvetov ... 

- dňa 10. novembra  portrét   (nakreslite sa podľa vašej fotografie! )

- dňa 24. novembra  - fantázie (voľné témy podľa chuti...)

 

Vďaka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa nám podarilo zakúpiť všetok materiál na tento kurz z dotácií Úradu vlády, ktorá na tento účel poukázala značnú sumu na nákup potrebného materiálu.

Vaše deti dostanú, pod odborným vedením akademického maliara pána Martina Oscitého, celodenné odborné vyučovanie. Tiež bude zabezpečený materiál na maľovanie, ako aj zabezpečíme dozor, stravovanie nápoje pre Vaše deti.

 

Bližšie informácie na internetovej stránke:

www.slovenskyklub.eu 

ako aj na telefóne 089 882323.

Ďalšie kontakty:

Martin Oscitý: Tel.:089/69998358, 089/6999 8359, Mobil: 0170/4770888


So srdečným pozdravom,

Ing. Viera Horch, predsedníčka klubu 

________________________________________________________________________________________________

HUSACIE HODY S MUZIKOU

hrá PIŠTA

                                    Kedy: v sobotu 24. novembra 2012 - od 13.00 hod. - pre rodiny s deťmi

                                                                                                - od 18.00 hod. - pre dospelých 

                                    Kde: v reštaurácii tenisového klubu v Echingu, ktorú vedie rodina Ivašková
                                             Heidestraße 29, 85386 Eching (GPS: 48.291658, 11.624614)

                                    Doprava: S1


                                    V cene je započítané:

                                                - aperitív,

                                                - 1/4 husi - 15,50€, alebo 1/2 kačky - 13,50€,

                                                - prílohy podľa vlastného výberu: lokše, kapusta, knedle, ... 


                                    Prihláste sa, prosím, čo najskôr u rodiny Ivaškovej na tel. čísle: 089 / 3191424    

 


Zväčšiť mapu

v sobotu     17.11.2012   o 10.00       Slovenská sv. omša v kostole sv. Štefana v Mníchove spojená s VYSTAVENÍM
                                                              NAJSVÄTEJŠEJ SVIATOSTI OLTÁRNEJ

NASLEDOVAŤ BUDE ADORÁCIA NAJSV. SVIATOSTI DO 17.00 hodiny. PRI VYSTAVENEJ SVIATOSTI MUSÍ BYŤ STÁLE NIEKTO PRÍTOMNÝ! NA MISII MÁME ČASOVÝ ROZVRH, DO KTORÉHO SA MÔŽETE PRIHLÁSIŤ:                                                              
PO POL HODINE, PRÍP. HODINE, aký čas bude záujemcom vyhovovať. 
                                                                                                                      

v sobotu   20.10.2012 10.00 - 15.00  Kurz maľovania pre deti s Martinom Oscitým v spolupráci so Slovensko-nemeckým

                                                               kultúrnym klubom. 
                                                               Kde? V priestoroch SKM v Mníchove.
                                                               Prineste si, prosím kvety, alebo fotografiu kvetov.

v sobotu     29.9.2012                Slovenská národná púť do Ellwangenu
                                          Program:
                               
10.15 
 - stretnutie na námestí pred bazilikou sv. Víta v Ellwangene. Možnosť pristúpiť ku sviatosti
                                            pokánia.
                                11.00   - slávnostná sv. omša k úcte sv. Cyrila a Metoda, hlavný celebrant Mons. Jozef Halko, 
                                            pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy, poverený starostlivosťou o Slovákov v zahraničí
                                13.00    - obed a spoločné posedenie
                                 16.30   - litánie k Panne Márii, eucharistické požehnanie a zakončenie púte
                                18.00   - odchod ( príchod do Mníchova asi o 21.30 hod.)

Milí krajania ! Srdečne Vás všetkých pozývame na tohtoročnú púť. My, Slováci žijúci v Nemecku, chceme našou účasťou vyjadriť úctu a vďačnosť svätým Cyrilovi a Metodovi, ktorí našim predkom za veľkých obetí priniesli vzácny poklad viery, z ktorého my, ich dedičia, dnes žijeme. Zvlášť vítaní sú pútnici v krojoch.

v nedeľu     30.9.2012  o  10.00     26. nedeľa v období cez rok - Slovenská sv. omša v priestoroch SKM v Mníchove, Landsbergerstr. 39.
                                                     Možnosť sv. spovede.

Do slávenia Svätej omše národov sa aktívne zapojí aj SKM v Mníchove. Pri tejto príležitosti vystúpi aj náš krajanský spevokol.
Povzbudzujeme slovenských veriacich, aby prišli na túto slávnosť oblečení v krojoch.

v nedeľu     16.9.2012  o   9.45     Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie - Patrónky Slovenska a Slovenskej katolíckej misie
                                                     Slávnostná slovenská sv. omša v kostole sv. Štefana v Mníchove.
                                                     Po svätej omši pozývame všetkých na misiu, kde budeme mať tradičné hody vo vlastnej réžii.
                                                     Dovoľujeme si Vás poprosiť o dobroty z Vašej kuchyne na náš spoločný stôl.

 29.7.-11.8.2012   Letný tábor Calambrone 2012 Dovolenka pri mori pre deti, mladých i seniorov v slovenskom rodinnom kruhu
Adresa: Istituto "Redentore" , Via dei Giacinti 4, I-56018 Calambrone (Pisa) 

Cena ubytovania ( v cene je zahrnuté ubytovanie, plná penzia (menu o 3 chodoch), miesto na pláži s lehátkom a slnečníkom) :
Deti:            do 2 rokov zadarmo
            od    2 - 6 rokov 22,50€ / osobu a deň
            od  6 - 12 rokov 27€ / osobu a deň
            od 12 - 16 rokov 33€ / osobu a deň
Dospelí:
 55€ / osobu a deň v 2-posteľovej izbe
                60€ / osobu a deň v 1-posteľovej izbe

Doprava individuálne. Možnosť fakultatívnych výletov do Florencie (92km), Sieny, Pisy (20km), Luccy - rodiska Giacoma Pucciniho (45km),
prístavu Livorno (2 km) ...
Duchovnú starostlivosť zabezpečuje Mons. Rudolf Maslák: - každý deň možnosť posvätiť deň účasťou na slovenskej sv. omši,
možnosť osobnéno rozhovoru s kňazom a svätej spovede.
Večer posedenie v krajanskom kruhu, vlastivedné večierky pri slovenských piesňach a poézii...
Prípadní
záujemcovia sa môžu prihlásiť na misii.

 

 

v utorok    12.6.2012  o  19.45      Nacvičuje Krajanský spevokol - v priestoroch SKM
                                                        Radi privítame nových záujemcov o spev.

 

BOHOSLUŽBY POČAS VEĽKÉHO TÝŽDŇA A VEĽKEJ NOCI

ZELENÝ ŠTVRTOK

Na  Zelený Štvrtok,  5. apríla 2012  si pripomenieme ustanovenie Sviatosti eucharistie a kňazstva. Svätá omša na pamiatku Pánovej večere bude o 19.00 hod. v kostole sv. Benedikta spolu s veriacimi tejto farnosti a ostatných katolíckych misií v jej okruhu. Po bohoslužbe nasleduje „agapé“ pre našich veriacich na misii.

 

VEĽKÝ PIATOK

Na Veľký Piatok,  6. apríla 2012  sa v Mníchove zúčastníme pobožnosti “Krížovej cesty národov”, ktorá začína o 10.00 hod. v kostole sv. Michala. Odtiaľ povedie procesia cez pešiu zónu do kostola sv.Petra.

Liturgia Veľkého Piatku  - Slávenie utrpenia a smrti Pána - začne na misii o 15.00 hodine.

 

BIELA SOBOTA

Na Bielu sobotu, 7. apríla 2012 bude slávnosť Veľkonočnej vigílie, ktorá začne o 20.30 hodine v kostole sv. Štefana. Po slávnostných bohoslužbách bude na misii Veľkonočná večera.

 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Na Veľkonočnú nedeľu 8. apríla 2012  bude slávnostná slovenská svätá omša v kostole sv. Pia v Regensburgu o 16.00 hodine.

 

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

Na Veľkonočný pondelok, 9. apríla 2012  bude slovenská svätá omša v Mníchove o 9.45 hodine v kostole sv. Štefana.

 

 • v pondelok  26.3.2012, 19:00         Slávnosť Zvestovania Pána Slovenská sv. omša
                                                          Kde:
  v priestoroch SKM 

                                        20:00         Modlitbové stretnutie 
                                                          Kde:
  v priestoroch SKM
 • v utorok       27.3.2012, 19:45        Nacvičuje Krajanský spevokol
                                                          Kde:
  v priestoroch SKM 
                                                          
  Radi privítame nových záujemcov o spev.
 • v piatok       30.3.2012, 16:30         Stretnutie detí s ich aktivitami
                                                          Kde:
   
  v priestoroch SKM


                                        18:30         Krížová cesta
                                                          Kde:
  v priestoroch SKM
                                                          Každý je vítaný.
 •  v nedeľu      1.4.2012,   9:45         Kvetná nedeľa - Slovenská sv. omša 
                                                         
  Kde:
  v kostole sv. Štefana v Mníchove
                                                          Spoluúčinkuje krajanský spevokol. 
                                                          Pri sv. omši posvätíme ratolesti ( bahniatka...), ktoré si prinesiete.
   

 Slovenská katolícka misia v Mníchove pozýva na DUCHOVNÚ OBNOVU

s P.Rasťom Dluhým CSsR     17. - 18. marca 2012

Program:

Sobota 17. 03. 2012

10:30 stretnutie 1  Najväčšia túžba srdca človeka

12:30 obedňajšia prestávka

13:30 stretnutie 2  Najväčšia túžba Božieho srdca

15:00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu

15:30 stretnutie 3  Ježiš Kristus - odpoveď na smäd Boha a človeka

           beseda, spoveď, rozhovor

18:00 sv. omša - SKM

Nedeľa 18. 03. 2012

 9:45 sv. omša - kostol sv. Štefana

12:00 stretnutie  4  Povolanie k sláve 

13:30 občerstvenie

15:00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu

15:30 beseda, záver 

 • v nedeľu 8.1.2012, 17:00                Sviatok Krstu Krista Pána -  slovenská sv. omša
                                                              Kde: v kostole sv. Štefana v Mníchove
                                                              Po sv. omši všetkých pozývam na Novoročné stretnutie pri čaši vína 
                                                              a vianočnom pečive na SKM v Mníchove. 
                                                              Mons. Rudo Maslák, fará

  

 • v piatok 6.1.2012,     9:45               Slávnosť Troch kráľov -  slovenská sv. omša
                                                              Kde: v kostole sv. Štefana v Mníchove
                                                              Pri sv. omši posvätíme soľ, vodu a kriedu.

Novoročné svätenie príbytkov
Krajania, ktorí si želajú v Novom roku 2012 posvätiť dom, alebo byt,nech sa láskavo prihlásia čo najskôr na telefónnom čísle SKM v Mníchove: 089-500 35 10

 • v sobotu    24.12.2011, 23:00        Štedrý večer slovenská polnočná sv. omša 
                                                             
  Kde: v kostole sv. Štefana v Mníchove

   
 • v nedeľu    25.12.2011, 16:30       Božie narodenie - slovenská vianočná sv. omša
                                                             Kde:
  v kaplnke farského kostola sv. Jána Bosca v Augsburgu

   
 • v pondelok 26.12.2011,   9:45       Sviatok sv. Štefana -  slovenská sv. omša
                                                              Kde: v kostole sv. Štefana v Mníchove

   
 • v pondelok 26.12.2011, 16:00       Sviatok sv. Štefana - slovenská sv. omša
                                                              kde:
  v nemocnici Milosrdných bratov v Regensburgu

 

 • v sobotu    10.12.2011, 19:00        Adventno-vianočný večierok 2011
                                                         
      Kde: v priestoroch SKM
                                                             Účinkuje: krajanský spevokol a ďalší umelci z radov krajanov

                                                             Tešíme sa na Vás pri slovenských koledách a dobrotách!!!
   
 •  vo štvrtok    8.12.2011, 18:30       Slávnosť Nepoškvrneného počatia P. Márie - prikázaný sviatok
                                                             
  slovenská sv. omša
  v priestoroch SKM

   
 •  v sobotu  3.12.2011, 15:00            Mikulášska besiedka - Stretnutie detí so sv. Mikulášom
                                                             Kde: v priestoroch SKM
                                                             Žiadame rodičov, aby svoje deti včas prihlásili.

   
 • v nedeľu 27.11.2011, 17:00            1. adventná nedeľa (začiatok cirkevného roka)
                                                              slovenská sv. omša v kostole sv. Štefana
                                                              Účinkuje krajanský spevokol.
                                                              Po sv. omši bude posvätenie prinesených adventných vencov a sviec.

 Poďakovanie

V dňoch 26. - 27. novembra R.P. 2011 sa konala na Slovenskej katolíckej misii v Mníchove adventná duchovná obnova.
Na pozvanie farskej rady pri SKM v Mníchove ju viedol d.p. farár Marián Kuffa, predstavený Inštitútu Krista Veľkňaza
v Žakovciach
.
Srdečne mu ďakujem za Jeho vzácnu, bratskú, kňazskú službu a duchovné dobro, ktoré veriacim z okruhu našej misie
sprostredkoval.
Zároveň mu vyprosujem
pevné zdravie a hojné Božie požehnanie pre ďalšiu kňazskú činnosť.
Moja úprimná vďaka patrí všetkým bez rozdielu, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k požehnanému priebehu duchovnej
obnovy a zachovali sa po kresťansky i solidárne voči kazateľovi a horeuvedenému Dielu, ktoré spravuje.

Vyprosujem všetkým požehnaný Advent a nezabudnite:
" My kráčame s radosťou za Pánom Ježišom ! "

 

Mons. Rudolf Maslák, farár SKM v Mníchove

 • v sobotu, nedeľu 26.-27.11.2011    Adventná duchovná obnova s kňazom Mariánom Kuffom
                                                              Kde: v priestoroch SKM

                                                             Program na sobotu:
                                                                        10.00    Predstavenie, úvod do témy
                                                              10.30-12.30    Prednáška
                                                              12.30-13.30    Obedňajšia prestávka
                                                              13.30-15.30    Prednáška
                                                                        15.30    Beseda, osobné rozhovory, sv. zmierenia
                                                              18.00-19.00    Sv. omša (SKM)

                                                              Program na nedeľu:
                                                              12.00    Začiatok programu
                                                              13.00    Prednáška
                                                              15.00    Korunka k Božiemu milosrdenstvu
                                                              15.30    Beseda
                                                              17.00    Sv. omša v kostole sv. Štefana

 

sobota, 24.9.2011 Jubilejná 40. púť do Ellwangenu
Po 40. krát organizujú Slovenské katolícke misie v Nemecku púť do Ellwangenu k úcte nášho prvého arcibiskupa
sv Metoda. Hlavným celebrantom je pán biskup Mons. František Rábek

PROGRAM:
10:15 hod.: stretnutie pred bazilikou sv. Víta v Ellwangene
11:00 hod.: slávnostná sv omša k úcte sv. Cyrila a Metoda
13:30 hod.: obed, vystúpenie deti, spoločne posedenie
16:30 hod.: litánie k Panne Márii na Schönenbergu s požehnaním a zakončenie púte

Prístupove cesty autom:

http://www.ellwangen.de/Verkehrsspinne_quer_rdax_486x518.jpg

 

nedeľa  17.4.2011 o 15.00 hod.     Prednáška „PRIRODZENÉ METÓDY PLÁNOVANIA RODIČOVSTVA“ 
                                              
s MUDr. E. Salmašovou

 sobota 5.3.2011  o 19.30 hod. Stretnutie s tvorbou Jána Mráza

nedeľa  06.2.2011 o 12.00 hod. Duch.stretnutie: Duchovné povolanie-životná alternatíva

sobota 5.2.2011  o 15.00 hod. FAŠIANGOVÝ KARNEVAL pre deti 

nedeľa  09.1.2011  o 18.00 hod. NOVOROČNÉ KRAJANSKÉ STRETNUTIE na SKM

nedeľa   26.12.2010   o  9.45 hod. SV. OMŠA v kostole sv.Štefana

piatok    24.12.2010  o 23.00 hod. POLNOČNÁ SV. OMŠA v kostole sv.Štefana

sobota   11.12.2010      o 19.00 hod. VIANOČNÝ VEČIEROK    

sobota   4.12.2010   o 15.00 hod. DETSKÁ MIKULÁŠSKA BESIEDKA

nedeľa   20.11.2010   o 17.00 dod.  ADVENTNÉ DUCHOVNÉ STRETNUTIE

sobota   25.9.2010   39. PÚŤ k úcte arcibiskupa sv. METODA v ELLWANGENE

► nedeľa  19.9.2010 o 9.45 hod. SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

sobota 10.7.2010 o 9.00 hod. VÝLET DETÍ  K OLCHINGER SEE

 

nedeľa 4.7.2010 o 9.45 hod. SLÁVNOSŤ SV.CYRILA A METODA - krajanské stretnutie

 

sobota a nedeľa 29 - 30.5. 2010 prednášky a stretnutie s otcom Pavlom Hudákom

 

nedeľa 2.5.2010 o 15.00 hod. duchovné stretnutie TAJOMSTVO MEDJUGORJA

 

  

sobota  6.3.2010 o 19.00 hod  Výstava cestou Zamatovej revolúcie

nedeľa  21.2.2010 o 9.45 hod. Svätá omša umelcov

 

nedeľa 21.2.2010 o 15.00 hod. PÔSTNA DUCHOVNÁ OBNOVA

 

nedeľa 7.2.2010 o 12.00 hod. Duch. stretnutie o MÁRII WARDOVEJ + oslava 400 rokov CJ

 

sobota 6.2.2010  o 15.00 hod. FAŠIANGOVÝ KARNEVAL pre deti 

piatok   5.2. 2010  o 19.00 hod. SV.OMŠA pred prvým piatkom

sobota  23.1.2010 o 16.00 hod. DETSKÁ SV. OMŠA  s katechézou

nedeľa  10.1.2010  o 18.00 hod. NOVOROČNÉ KRAJANSKÉ STRETNUTIE na SKM

sobota   26.12.2009   o  9.45 hod. SV. OMŠA v kostole sv.Štefana

štvrtok    24.12.2009  o 23.00 hod. POLNOČNÁ SV. OMŠA v kostole sv.Štefana

sobota   12.12.2009      o 19.00 hod. VIANOČNÝ VEČIEROK    

sobota   5.12.2009   o 15.00 hod. DETSKÁ MIKULÁŠSKA BESIEDKA

nedeľa   29.11.2009   o 15.00 dod.  ADVENTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA

sobota  18.11.2009 o 18.00 hod. CHVÁLY - kostol sv.ŠTEFANA

sobota   26.9.2009   38. PÚŤ k úcte arcibiskupa sv. METODA v ELLWANGENE

nedeľa  20.9.2009 o 9.45 hod. SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE 
                                          sv.omša doprevádzaná speváckym zborom RODOKMEŇ

► sobota   12.9.2009   o 8.00 hod. DUCH.OBNOVA mladých na vrchu Wallberg spojená so sv. omšou 

► sobota  18.7.2009    o 8.30 hod.   VÝLET DETÍ DO POINGU

 nedeľa   5.7.2009   o  9.45 hod.  SLÁVNOSŤ SV. CYRILA A METODA - akadémia a krajanské stretnutie
 štvrtok   11.6.2009  o  8.00 hod.  SLÁVNOSŤ NAJSV. KRISTOVHO TELA A KRVI
sobota  23.5.2009  o 16.00 hod.  SV.OMŠA PRE RODINY S DEŤMI
► sobota  16.5.2009  o 19.30 hod.  MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK - akadémia a krajanské stretnutie
piatok     1.5.2009   o 17.00 hod.  NÁŠ PRVÝ MÁJ
- spoločenské stretnutie s vystúpením detí,   
                                               sv. omšou ...

sobota  25.4.2009  o 18.30 hod.  CHVÁLY - Karmelitánsky kostol, Schleißheimerstr. 278
► štvrtok  9.4. - nedeľa 12.4. 2009   OBRADY VEĽKÉHO TÝŽDŇA- podľa mimoriadneho bohoslužobného
                                                poriadku

 sobota  28.3.2009  o 19.00 hod.  PÔSTNA DUCHOVNÁ OBNOVA na tému Hriech
 sobota  28.3.2009  od 8.30 hod.  ZÁPIS DO KURZOV SLOVENSKÉHO JAZYKA pre deti i dospelých
 sobota    7.3.2009  o 20.00 hod.  LITERÁRNY VEČER s Evou Kristínovou
 sobota   7.3.2009  o 11.00 hod.  SV. OMŠA  s vysluhovaním KRSTU dospelým v kostole sv. Štefana
 piatok     6.3.2009  o 17.00 hod.  EVA KRISTÍNOVÁ DEŤOM
► sobota  21.2.2009  o 20.00 hod.  FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA

sobota  14.2.2009  o 15.00 hod.  DETSKÝ KARNEVAL -
súťaže, hry, pohostenie, bábkové divadielko, disko
nedeľa    8.2.2009  o 17.00 hod.  ZLATÉ KŇAZSKÉ JUBILEUM Don A. Zemana
 sobota    7.2.2009  o 16.00 hod.  DETSKÁ SV. OMŠA  s katechézou, pred ňou nácvik spevu
► sobota  24.1.2009  o 19.30 hod.  MILAN RÚFUS A MY
► 
nedeľa  11.1.2009  o 18.00 hod.  NOVOROČNÉ KRAJANSKÉ STRETNUTIE na misii

 

 

 

 

 

 
         

v sobotu 23.11.2019 o 15:00  
VEŠPERY K ÚCTE SV. KORBINIÁNA A NÁSLEDNE POŽEHNANIE DETÍ V KRYPTE v DÓME
VO FREISINGU  
Kto má záujem, nahláste sa u sr. Júlie. Pôjde sa buď spoločne, alebo sa stretneme v DÓME. 
 
 
 
Sv. Mikuláš príde pozdraviť deti v nedeľu 1.12. po sv. omši o 9.45 hodine do kostola sv. Štefana. 
Prosíme nahlásiť účasť, aj počet detí do 20.11. na fare.
Deti si môžu pripraviť pre sv.Mikuláša básničky, pesničky...