DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 22.01.2021 22:08:18 

SLOVENSKÁ  KATOLÍCKA  FARNOSŤ  MNÍCHOV

        HĽADÁTE KOMPETENTNÝCH?
         TO SME MY    

Mons. Rudolf Maslák, farár SKM Mníchov

Poverený duchovnou starostlivosťou o Slovákov žijúcich v arcidiecéze Mníchov - Fresing, v diecézach Augsburg, Regensburg, Eichstätt a v Passau: Slovenské sv. omše, spovedanie, sobáše, krsty, návštevy nemocných a seniorov, pohreby...  Zodpovedný za celkový chod a stav misie, za organizáciu náboženských, spoločenských, kultúrnych podujatí v priestoroch misie, za komunikáciu a integráciu do diecézy a účasť na živote miestnej cirkvi. Koordinuje činnosť farskej rady, pastoráciu detí a mládeže. Šéfredaktor časopisu Krajanský pozdrav.

Sr.Júlia Magdaléna Milčová, CJ, pastorálna asistentka  

Zodpovedná za pastoráciu mladých, detí - stretnutia detí na misii, koordinuje spoluprácu rodičov. Pripravuje dospelých na prijatie sviatostí.  Redakčne spolupracuje  na časopise Krajanský pozdrav.

Eva Trabalíková, sekretárka 

Vybavovanie stránok, zabezpečovanie techn. chodu misie, učtovníctvo a ekon. záležitosti, spolupráca na tvorbe a distribúcii Krajanského pozdravu, vedenie matriky SKM v Mníchove, aktualizácia adries, organizovanie cirk. a spoloč. podujatí na SKM, aktualizácia oznamov a inzerátov na nástenke SKM, spolupráca s ostatnými misiami. 


Farská rada pri Slovenkej katolíckej farnosti v Mníchove
 

Predseda FR: 
člen Diecéznej rady katolíkov 

 Jozef Hudek

Podpredseda: 

Pavol Spišák

Duchovná starostlivosť: 

sr. Júlia Magdaléna Milčová

Zapisovateľka:

Eva Trabalíková

  Členovia: 
 Veronika Sekáčová
Tomáš Kaščák
Zuzana Zentalová